Lektoři

Lektoři Edumánie

Jana Garnsworthy

Jsem mámou dvou bilingvních dětí (19 a 17 let) a zakladatelkou portálu www.bilingvni-vychova.com. Od narození našich dětí se zajímám o bilingvní výchovu a snažím se prostřednictvím webu a skupinky Bilingvní rodinky na Facebooku rodiče informovat o výhodách bilingvismu, podporovat je v jejich vícejazyčných snahách a pomáhat jim řešit problémy s bilingvní výchovou související.

Martin Hak

Mgr. Daniela Havlíčková

Daniela Havlíčková je zakladatelkou Hodiny H. Věnuje se oblasti vzdělávání, kdy opustila pozici středoškolské pedagožky a začala se plně věnovat podpoře mladých lidí, kteří mají chuť se učit, poznávat a dovídat se. Iniciovala celou řadu vzdělavacích aktivit a projektů, které přináší změnu.

Anna Hogenová

Přednáším filosofii na PedF UK a na HTF a na Pražské vysoké škole sociální. Mým oborem je fenomenologie, napsala jsem kolem pětadvaceti monografií, mnoho různých článků a konferencí mám již za sebou doma i v cizině.

Kateřina Hráská

Miroslav Hřebecký

Absolvent Pedagogické fakulty UK Praha a Centra školského managementu tamtéž. 18 let strávil ve školství v první linii, má za sebou ředitelskou zkušenost z gymnázia i ze základní školy. Od roku 2003 působí paralelně jako lektor vzdělávání učitelů a ředitelů, jeho kurzy prošlo přes pět tisíc nejrůznějších pracovníků ve školství. Tematicky se věnuje vzdělávací politice, zřizovatelům škol a spolupráci se školským terénem.

Je zakladatelem celostátní soutěže školních webů sCOOL web, ceny za inovace ve vzdělávání Eduína, Klubu zřizovatelů a spoluautorem nástroje Co umím na podporu pozitivní motivace dětí.

Petra Koukalová

Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D

Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D.,vystudoval teoretickou matematiku na MFF UK. Učil a učí v inovativních školách u nás, v Německu, Švýcarsku, na Ukrajině a příležitostně i v Indii.Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy ve vzdělávání a poskytuje jim podporu.Pravidelně doprovází několik českých a slovenských škol. Posledních několik let se do hloubky zabývá intuitivní pedagogikou. Více na inovativnivzdelavani.cz , kde najdete i mapu inspirativních škol.

Lena

Šárka Míková

Muzem Vysočiny Pelhřimov

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. je vědecká a kulturní instituce, která se zaměřuje jak na badatelskou a výstavní činnost, tak také na edukaci. Ke stánku muzea si můžete zajít pro zajímavé informace ohledně nových edukačních programů. Programy jsou koncipovány tak, aby dětskému návštěvníkovi představily jak nejvzácnější a nejzajímavější předměty z našich sbírek, tak historické prostory stálých expozic muzea. Některé edukační pomůcky si můžete přímo na místě vyzkoušet a domů si odnesete originální pracovní list.

Kateřina Šafránková