Lektoři

Lektoři Edumánie

Mgr. Daniela Havlíčková

Daniela Havlíčková je zakladatelkou Hodiny H. Věnuje se oblasti vzdělávání, kdy opustila pozici středoškolské pedagožky a začala se plně věnovat podpoře mladých lidí, kteří mají chuť se učit, poznávat a dovídat se. Iniciovala celou řadu vzdělavacích aktivit a projektů, které přináší změnu.

Mgr. Kalman Horvát

Kalman proměňuje svá traumata v úžasné podnikání. Jako dítě měl ve škole převážně trojky a čtyřky. Dnes učí učitele a rodiče trojkařů a čtyřkařů MateMagiku. Ve firmách viděl manipulaci a zběsilou honbu za ziskem. Proto vytvořil program - podnikání podle buddhistických principů. Měl nízké sebevědomí, díky čemuž vytvořil test jedinečnosti. Kalman miluje svá traumata.
www.matemagika.cz

PhDr. Petr Kačena

Působí jako psycholog v pražské Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Od roku 2009 pracuje jako lektor osobního rozvoje, aktuálně hlavně pod vlastním projektem skolapsychologie.cz. Má zkušenost také s kvalitativním výzkumem, jako socioterapeut s lidmi s duševním onemocněním či jako přednášející na Katedře andragogiky FF UK.

Pavla Soletka Krátká

Pavla Soletka Krátká je spoluzakladatelkou projektu Elmavia, který se věnuje vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti a nakladatelské činnosti. Je autorkou několika knih pro děti a učitele. Miluje slova a jejich hloubku, jazyky, cestování a objevování krajin vnitřních i vnějších. Ráda naslouchá (nejen) lidským příběhům. Velkou inspirací jsou jí děti, příroda a koloběh roku.

Ivana Málková

Od roku 1983 se pohybuji ve školním prostředí. V letech 1991-2010 jsem v roli spoluzakladatelky, učitelky, ředitelky a majitelky Školy Hrou zažila desítky běžných i extrémních situací. Tyto skutečné příběhy jsou zdrojem pro mé současné aktivity: kruhy všímavosti, mentoring, facilitace, supervize, mediace, provázení změnami. Pracuji intuitivně se záměrem inspirovat a podpořit. Mým přáním je vnést do škol a rodin citlivost a osvojit si umění zacházet s vlastní zranitelností a vším, co jsme si zvykli označovat jako "nevhodné a nežádoucí". Více na www.ivanamalkova.cz.

Martin Másilko

Věnuje se přes 12 let vzdělávání dospělých v oblastech vrozených talentů, silných stránek člověka a leadershipu ve firemním i veřejném prostředí.
Při svých cestách po Rusku a Ukrajině narazil na obor socionika, který ho očaroval a za pár let jsem se s jím začal naplno živit. Při prvních zaměstnáních si vyzkoušel principy, které se v socionice popisují. Jasně viděl, že každý má svoje talenty a nadání, ve kterých vyniká a dokáže mnohem více než kolega, který to má jinak.
Od dětství na fotbale, v hokeji, ve třídě či v práci pobýval v kolektivech, které měli různou atmosféru, předurčení a úroveň organizace. V našem týmu jsme zjistili, že nestačí pracovat pouze s talenty, ale je třeba hledat, jak z talentu udělat silnou stránku a jak jí nabídnout do kolektivu, ve kterém se nacházíme.
S partnerkou Michaelou Strnadovou, které socionika pomohla před lety v cestě na silné stránky, Vám představí tuto úžasnou nauku.

Muzem Vysočiny Pelhřimov

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. je vědecká a kulturní instituce, která se zaměřuje jak na badatelskou a výstavní činnost, tak také na edukaci. Ke stánku muzea si můžete zajít pro zajímavé informace ohledně nových edukačních programů. Programy jsou koncipovány tak, aby dětskému návštěvníkovi představily jak nejvzácnější a nejzajímavější předměty z našich sbírek, tak historické prostory stálých expozic muzea. Některé edukační pomůcky si můžete přímo na místě vyzkoušet a domů si odnesete originální pracovní list.

Marie Snášelová Štorková

Marie Snášelová Štorková je spoluzakladatelkou projektu Elmavia. Původní profesí oděvní designérka se postupem času stala více malířkou. Je autorkou ilustrací několika knih pro děti. Zároveň se postupem času práce pro Elmavia, stala i grafičkou. je milovnicí kávy a čokolády. Ráda se nechává inspirovat příběhy, přírodou a tradicemi.

Věda nás baví - vědecké kroužky pro děti

Cílem kroužku VĚDA NÁS BAVÍ, AKREDITOVANÉHO MŠMT je zábavným a interaktivním způsobem podpořit u dětí zájem o vědu a poznání. Děti se v kroužku _HRAVOU A ZÁBAVNOU FORMOU_ seznamují s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis) a dozvídají se teoretické poznatky, které si sami ověří v jednoduchých a zábavných experimentech (změříme PH KAPALIN, postavíme MODEL DNA I MOSTU, prozkoumáme FUNKCI LEDVIN I ANATOMII RUKY, objevujeme _PRINCIPY POTÁPĚNÍ I SILOMĚRU _a spoustu dalšího). Experimenty jsou JEDNODUCHÉ A BEZPEČNÉ, nepracujeme s žádnými nebezpečnými pomůckami. Kroužek vedou naši proškolení lektoři. Více informací najdete na www.vedanasbavi.cz.

PhDr. Eva Weislová

Vystudovala učitelství na PedF UK. Deset let učila na 2. stupni ZŠ. V současné době je lektorem osobnostní a sociální výchovy ve sdružení Projekt Odyssea, je členem ústředí a náčelnictva Ligy lesní moudrosti. Specializuje se na zážitkovou pedagogiku, osobnostní a sociální výchovu. Jedenáct let vedla dětský oddíl a od roku 1998 pořádá woodcrafterské tábory pro rodiče s dětmi.

Jitka Zelená

Působila jako pedagožka. Od roku 2016 působí jako projektový manažer a konzultant v oblasti vzdělávání na Bystřicku. Aktivní lektorská činnost na témata Bezpečný internet, Internet jako zdroj informací, Finanční gramotnost, Podnikavost. Spolutvůrce metodických materiálů pro nakladatelství EDUKO či metodické konzultace pro iKAP v Kraji Vysočina.