Lektoři

Lektoři Edumánie

Robert Čapek

Robert Čapek je lektor a didaktik, který vystudoval kdeco a poté získal doktoráty z pedagogiky (Univerzita Olomouc) a z psychologie (Univerzita Karlova). Několik desetiletí učil na zvláštní, základní, střední i vysoké škole. Pracoval na několika školách jako školní psycholog, spolupracuje se vzdělávacími institucemi u nás i na Slovensku. Jako lektor realizuje pro různé vzdělávací organizace a hlavně ve sborovnách semináře s pedagogicko psychologickými tématy, jako jsou: Líný učitel, alternativní výukové metody, hodnocení a sebehodnocení žáků, třídní a školní klima, třídní schůzky a spolupráce s rodiči a další. Působí jako lektor Komenského institutu, pořádá Letní školu Líného učitele, píše blog a spravuje FB stránky Líného učitele. Je autorem publikace Moderní didaktika, Lexikon výukových a hodnoticích metod (2015), trilogie knih Líný učitel a nejkrásnější knihy pro učitele u nás: „Uč jako umělec“.

Mgr. Daniela Havlíčková

Daniela Havlíčková je zakladatelkou Hodiny H. Věnuje se oblasti vzdělávání, kdy opustila pozici středoškolské pedagožky a začala se plně věnovat podpoře mladých lidí, kteří mají chuť se učit, poznávat a dovídat se. Iniciovala celou řadu vzdělavacích aktivit a projektů, které přináší změnu.

Jan Hrubec

Dřevěné divadlo je divadlem jednoho herce - Jan Hrubec. Absolvent DAMU, fakulty alternativního a loutkového divadla, obor herectví. Než si založil své Dřevěné divadlo, prošel Studiem Ypsilon, i pražským divadlem Minor, kladenským Lampionem i libereckým Naivním divadlem.
http://www.drevenedivadlo.cz

PhDr. Petr Kačena

PhDr. Petr Kačena je psycholog a psychoterapeut. Zkušenosti sbíral ve státní manželské a rodinné poradně, nyní pracuje v soukromé praxi. Petr předává znalosti z psychologie v rámci svého projektu Škola psychologie (skolapsychologie.cz). Více informací na https://petrkacena.cz.

Patrik Kořenář

Patrik Kořenář je popularizátor vědy a mediální gramotnosti. Vystudoval Mediální studia na Fakultě sociálních věd UK, pracoval jako redaktor, šéfredaktor i v politickém PR. V současnosti se věnuje rozboru konspiračních teorií a pseudovědy, své výstupy vydává formou přednášek a videí na YouTube.
Web: https://www.patrikkorenar.cz/
YouTube kanál: https://www.youtube.com/patrikkorenar
Twitch: https://www.twitch.tv/patrikkorenar

Veronika Pazderková

Veronika je učitelkou hudební výchovy na waldorfské škole v Brně, působí jako muzikoterapeutka, vede online hudební kurzy a semináře pro pedagogy a rodiče, je autorkou projektu Hudebniště (hudebniste.cz). Věnuje se rozvoji předškolních a mladších školních dětí pomocí hudby a hudebně-pohybových her. Absolvovala tříletý výcvik v integrativní muzikoterapii a nyní studuje muzikoterapii na Akademii Tabor.

Kateřina Šantúrová

Kateřina Šantúrová má v Česku na starosti americké vládní stipendium FLEX od podzimního výběrového řízení po letní odlet studentů do USA a komunikaci s rodiči během jejich amerického pobytu. Před tím pracovala dvacet let jako novinářka. Byla pražskou zpravodajkou anglickojazyčného servisu německé tiskové agentury Deutsche-Presse Agentur dpa nebo psala pro americký Time Magazine a britský The Economist. Je držitelkou Novinářské ceny. K tomu jí dopomohlo studium v zahraničí včetně ročního pobytu na střední škole ve Spojených státech. Díky tomu ví, co studenti na výměnných pobytech prožívají a jak to na americké střední chodí. Pohovor na svou současnou pozici dělala v severní Kalifornii na srazu se spolužáky a učiteli z její americké střední školy.

Aneta Štěpánková

Podnikatelka, Montessori průvodkyně, lektorka, učitelka v domácím vzdělávání, autorka svačinových batůžků BATŮ k podpoře dětské samostatnosti a eBooků Sedmero uklizeného pokojíčku, Kuchařka aktivit a receptů pro malé i velké nebo Průvodce výchovou od narození do 3 let. Již víc než 5 let se věnuje dětem i rodičům a v projektu Cesta k samostatnému dítěti jim ukazuje, jak dítě vést k samostatnost. Ve svých kurzech a na konzultacích učí, jak si doma i ve výchově nastavit pořádek a řád, aby vše fungovalo. Aktivně provází rodiče s dětmi od narození do 6 let.
https://anetastepankova.cz/; https://www.facebook.com/groups/cestaksamostatnemuditeti

Listování

Cyklus scénických čtení aneb knížky na jevišti.
Projekt LiStOVáNí představuje každý měsíc zajímavé a aktuální knihy. Vybraní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky interpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první - knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem. Za šíření čtení a čtenářství mělo ve svém čase LiStOVáNí záštitu Ministerstva školství.