Lektoři

Lektoři Edumánie

Elmavia - Pavla Soletka

Eva Fruhwirtová

Trenérka paměti III. (nejvyššího) stupně Eva Fruhwirtová založila v Třebíči první a jedinou českou Mozkohernu. Mozek je podle ní jako sval – když se posiluje, podává dobrý výkon. K tomu používá neurotechnologie, mozkohračky, kognitivní pomůcky i mnemotechniky. Připravuje zábavně-tréninkové programy pro školy a firmy, se kterými jezdí po celém Česku.

Martin Hak

Martin Hak je vypravěčem příběhů a učitelem vyprávění. Před více než 15 lety začal objevovat, že živé vyprávění příběhů (také Storytelling) je silný a krásný způsob setkání lidí s příběhem a že má kořeny tak dávné a společné všem kulturám světa, až se točí hlava. V současnosti Martin vypráví příběhy na oficiálních i kuriózních jevištích dospělým i dětem, manažerům, šéfům šéfů, knihovnicím, farářům, učitelům, vědcům, žákům, studentům, … Umění vypravěčů také vyučuje v kurzech svých i ve spolupráci s různými institucemi (DAMU Praha, MU Brno, SKIP ČR, NIPOS-ARTAMA, Hnutí Brontosaurus, Junák - český skaut, …). Martin sám o svém řemesle říká, že všechny příběhy, skutečné, staré, současné, pohádkové, mýtické, … jsou krajinami plnými lidské zkušenosti, moudrosti a inspirace a vypravěč je průvodce, který vás do příběhu umí vzít na výlet tak, že okolní svět na chvíli zmizí, abychom jej po návratu mohli vidět novýma očima.

Mgr. Daniela Havlíčková

Daniela Havlíčková je zakladatelkou Hodiny H. Věnuje se oblasti vzdělávání, kdy opustila pozici středoškolské pedagožky a začala se plně věnovat podpoře mladých lidí, kteří mají chuť se učit, poznávat a dovídat se. Iniciovala celou řadu vzdělavacích aktivit a projektů, které přináší změnu.

Miroslav Hřebecký

Absolvent Pedagogické fakulty UK Praha a Centra školského managementu tamtéž. 18 let strávil ve školství v první linii, má za sebou ředitelskou zkušenost z gymnázia i ze základní školy. Od roku 2003 působí paralelně jako lektor vzdělávání učitelů a ředitelů, jeho kurzy prošlo přes pět tisíc nejrůznějších pracovníků ve školství. Tematicky se věnuje vzdělávací politice, zřizovatelům škol a spolupráci se školským terénem.

Je zakladatelem celostátní soutěže školních webů sCOOL web, ceny za inovace ve vzdělávání Eduína, Klubu zřizovatelů a spoluautorem nástroje Co umím na podporu pozitivní motivace dětí.

PhDr. Petr Kačena

PhDr. Petr Kačena pracoval ve státní manželské a rodinné poradně, nyní má soukromou praxi jako psycholog a párový terapeut (couplestherapy.cz). Petr je také jeden ze zakladatelů Školy psychologie (skolapsychologie.cz). Více informací na https://petrkacena.cz.

Martina Klementová

K Socionice jsem se dostala náhodou, když jsem dostala poukázku na základní seminář. Od té doby jsem věděla, že se jí budu zabývat. Zjistila jsem, proč se mi nějaké věci nedaří, ale ani mne nebaví. A co mi jde s lehkostí. Díky Socionice jsem lépe mohla pochopit svého muže, i svoje děti.
Intenzivně pracuji s dětmi 10 let a to v kroužku mladých hasičů, kde mám děti z druhého stupně. 5 let pracuji jako učitelka ve státní mateřské škole ve věkově smíšené třídě. Socionika mne velmi pomáhá i v mé profesi, kde mohu uplatňovat individuální přístup k dětem a lehce vyhodnotit jak dítě vzdělávat a jak s ním jednat. Pomoci mu lépe začlenit se do kolektivu.
Mým přáním by bylo, aby více pedagogů i rodičů mělo možnost nahlédnout pod pokličku Socioniky a mělo možnost lépe rozumět svým dětem i svým kolegům a partnerům.

Míša Klusáková

Socionika mě okouzlila před skoro sedmi lety a naučila mě mnohé. Už při prvním semináři jsme s manželem žasli, kolik AHA efektů nám poskytla. Pomohla nám uvědomit si, jak zásadní rozdíly mezi námi jsou, a že není třeba se za to na ostatní zlobit, že opravdu nějaké věci neděláme ze schválnosti, ale z přirozenosti.
6,5 roku, po které jsem byla na rodičovské dovolené s našimi syny jsem využila k tomu, aby se ze mne stala konzultantka a lektorka socioniky a nyní již naskakuji do rozjetého vlaku a chci prostřednictvím konzultací a seminářů šířit tuto báječnou nauku, která vás dokáže osvobodit od souzení ostatních lidí a spíše vás přivede k obdivování rozdílností. Přivede vás i k sobě samým, jelikož pozornost směřuje na vaše silné stránky, byť nezapomíná zmínit i ty slabší. (každý je máme).
S Marťou Klementovou opečováváme tzv. “dětskou socioniku” , jejímž prostřednictvím se můžete o dětech dozvědět, jakým způsobem si překládají informace, které jim poskytuje realita kolem nich, a to ať už jste rodič, prarodič, pedagog, asistent. Přijďte se dozvědět více na naši přednášku. Těšíme se!

Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D

Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D.,vystudoval teoretickou matematiku na MFF UK. Učil a učí v inovativních školách u nás, v Německu, Švýcarsku, na Ukrajině a příležitostně i v Indii.Založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy ve vzdělávání a poskytuje jim podporu.Pravidelně doprovází několik českých a slovenských škol. Posledních několik let se do hloubky zabývá intuitivní pedagogikou. Více na inovativnivzdelavani.cz , kde najdete i mapu inspirativních škol.

Martin Kříž

Muzem Vysočiny Pelhřimov

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. je vědecká a kulturní instituce, která se zaměřuje jak na badatelskou a výstavní činnost, tak také na edukaci. Ke stánku muzea si můžete zajít pro zajímavé informace ohledně nových edukačních programů. Programy jsou koncipovány tak, aby dětskému návštěvníkovi představily jak nejvzácnější a nejzajímavější předměty z našich sbírek, tak historické prostory stálých expozic muzea. Některé edukační pomůcky si můžete přímo na místě vyzkoušet a domů si odnesete originální pracovní list.

Kateřina Šantúrová

Petra Vojtová

Petra Vojtová je překladatelka a lektorka, která se dlouhodobě zajímá o cizojazyčnou výchovu dětí. Své dvě dcery už od narození vede přirozenou a nenásilnou formou k cizím jazykům. Je autorkou projektu DoubleBubble - Učíme děti angličtinu doma, v rámci kterého vede blog, přednáší na vzdělávacích akcích a konferencích. Dále se věnuje tvorbě online kurzů a kreativních a hravých pomůcek pro rodiče a učitele.