Edumánie 2019

Edumánie 2019

Edumánie 2019 - 27. 4. 2019 - 9-17 hod - 17 workshopů - 12 vystavovatelů

PROGRAM
DĚTI
9:30 - 10:15Věda nás baví I. (Věda nás baví)
10:30 - 11:30Pohrátkově do pohádky (Elmavia)
11:30 - 12:15Technický koutek (Hodina H)
12:15 - 13:00Tvořivé hrátky (Hodina H)
13:00 - 14:00Poklady z pelhřimovského zámku (Muzeum Vysočiny Pelhřimov)
14:00 - 14:45Věda nás baví II. (Věda nás baví)
15:00 - 16:00Jak se rodí kniha? Hravě! (Elmavia)
16:00 - 16:45Lokomoce
RODIČE
10:00 - 11:00Nelehká výchova dítěte v digitálním století (Jitka Zelená)
13:00 - 14:00Malé věci, se kterými vám věda pomůže ve výchově (Petr Kačena)
15:00 - 16:30Podle čeho poznáte dobrou školu pro své dítě (Ivana Málková)
PEDAGOGOVÉ
9:00 - 11:00Woodcraft, woodcrafter, woodcrafterská výchova (Eva Weislová)
13:00 - 14:00Bezpečný internet (Jitka Zelená)
15:00 - 16:00Formálně neformálně (Daniela Havlíčková)
RODIČE a PEDAGOGOVÉ
11:00 - 12:30Učit srdcem vyžaduje odvahu (Ivana Málková)
14:00 - 15:00Matemagika (Kalman Horvát)
14:00 - 15:00Socionika - Talenty u rodičů a dětí (Martin Másilko)

LEKTOŘI

MGR. DANIELA HAVLÍČKOVÁ
Daniela Havlíčková je zakladatelkou Hodiny H. Věnuje se oblasti vzdělávání, kdy opustila pozici středoškolské pedagožky a začala se plně věnovat podpoře mladých lidí, kteří mají chuť se učit, poznávat a dovídat se. Iniciovala celou řadu vzdělavacích aktivit a projektů, které přináší změnu.

MGR. KALMAN HORVÁT
Kalman proměňuje svá traumata v úžasné podnikání. Jako dítě měl ve škole převážně trojky a čtyřky. Dnes učí učitele a rodiče trojkařů a čtyřkařů MateMagiku. Ve firmách viděl manipulaci a zběsilou honbu za ziskem. Proto vytvořil program - podnikání podle buddhistických principů. Měl nízké sebevědomí, díky čemuž vytvořil test jedinečnosti. Kalman miluje svá traumata.
www.matemagika.cz

PHDR. PETR KAČENA
Působí jako psycholog v pražské Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Od roku 2009 pracuje jako lektor osobního rozvoje, aktuálně hlavně pod vlastním projektem skolapsychologie.cz. Má zkušenost také s kvalitativním výzkumem, jako socioterapeut s lidmi s duševním onemocněním či jako přednášející na Katedře andragogiky FF UK.

PAVLA SOLETKA KRÁTKÁ
Pavla Soletka Krátká je spoluzakladatelkou projektu Elmavia, který se věnuje vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti a nakladatelské činnosti. Je autorkou několika knih pro děti a učitele. Miluje slova a jejich hloubku, jazyky, cestování a objevování krajin vnitřních i vnějších. Ráda naslouchá (nejen) lidským příběhům. Velkou inspirací jsou jí děti, příroda a koloběh roku.

IVANA MÁLKOVÁ
Od roku 1983 se pohybuji ve školním prostředí. V letech 1991-2010 jsem v roli spoluzakladatelky, učitelky, ředitelky a majitelky Školy Hrou zažila desítky běžných i extrémních situací. Tyto skutečné příběhy jsou zdrojem pro mé současné aktivity: kruhy všímavosti, mentoring, facilitace, supervize, mediace, provázení změnami. Pracuji intuitivně se záměrem inspirovat a podpořit. Mým přáním je vnést do škol a rodin citlivost a osvojit si umění zacházet s vlastní zranitelností a vším, co jsme si zvykli označovat jako "nevhodné a nežádoucí". Více na www.ivanamalkova.cz.

MARTIN MÁSILKO
Věnuje se přes 12 let vzdělávání dospělých v oblastech vrozených talentů, silných stránek člověka a leadershipu ve firemním i veřejném prostředí.
Při svých cestách po Rusku a Ukrajině narazil na obor socionika, který ho očaroval a za pár let jsem se s jím začal naplno živit. Při prvních zaměstnáních si vyzkoušel principy, které se v socionice popisují. Jasně viděl, že každý má svoje talenty a nadání, ve kterých vyniká a dokáže mnohem více než kolega, který to má jinak.
Od dětství na fotbale, v hokeji, ve třídě či v práci pobýval v kolektivech, které měli různou atmosféru, předurčení a úroveň organizace. V našem týmu jsme zjistili, že nestačí pracovat pouze s talenty, ale je třeba hledat, jak z talentu udělat silnou stránku a jak jí nabídnout do kolektivu, ve kterém se nacházíme.
S partnerkou Michaelou Strnadovou, které socionika pomohla před lety v cestě na silné stránky, Vám představí tuto úžasnou nauku.

MUZEM VYSOČINY PELHŘIMOV
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. je vědecká a kulturní instituce, která se zaměřuje jak na badatelskou a výstavní činnost, tak také na edukaci. Ke stánku muzea si můžete zajít pro zajímavé informace ohledně nových edukačních programů. Programy jsou koncipovány tak, aby dětskému návštěvníkovi představily jak nejvzácnější a nejzajímavější předměty z našich sbírek, tak historické prostory stálých expozic muzea. Některé edukační pomůcky si můžete přímo na místě vyzkoušet a domů si odnesete originální pracovní list.

MARIE SNÁŠELOVÁ ŠTORKOVÁ
Marie Snášelová Štorková je spoluzakladatelkou projektu Elmavia. Původní profesí oděvní designérka se postupem času stala více malířkou. Je autorkou ilustrací několika knih pro děti. Zároveň se postupem času práce pro Elmavia, stala i grafičkou. je milovnicí kávy a čokolády. Ráda se nechává inspirovat příběhy, přírodou a tradicemi.

VĚDA NÁS BAVÍ - VĚDECKÉ KROUŽKY PRO DĚTI
Cílem kroužku VĚDA NÁS BAVÍ, AKREDITOVANÉHO MŠMT je zábavným a interaktivním způsobem podpořit u dětí zájem o vědu a poznání. Děti se v kroužku _HRAVOU A ZÁBAVNOU FORMOU_ seznamují s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis) a dozvídají se teoretické poznatky, které si sami ověří v jednoduchých a zábavných experimentech (změříme PH KAPALIN, postavíme MODEL DNA I MOSTU, prozkoumáme FUNKCI LEDVIN I ANATOMII RUKY, objevujeme _PRINCIPY POTÁPĚNÍ I SILOMĚRU _a spoustu dalšího). Experimenty jsou JEDNODUCHÉ A BEZPEČNÉ, nepracujeme s žádnými nebezpečnými pomůckami. Kroužek vedou naši proškolení lektoři. Více informací najdete na www.vedanasbavi.cz.

PHDR. EVA WEISLOVÁ
Vystudovala učitelství na PedF UK. Deset let učila na 2. stupni ZŠ. V současné době je lektorem osobnostní a sociální výchovy ve sdružení Projekt Odyssea, je členem ústředí a náčelnictva Ligy lesní moudrosti. Specializuje se na zážitkovou pedagogiku, osobnostní a sociální výchovu. Jedenáct let vedla dětský oddíl a od roku 1998 pořádá woodcrafterské tábory pro rodiče s dětmi.

JITKA ZELENÁ
Působila jako pedagožka. Od roku 2016 působí jako projektový manažer a konzultant v oblasti vzdělávání na Bystřicku. Aktivní lektorská činnost na témata Bezpečný internet, Internet jako zdroj informací, Finanční gramotnost, Podnikavost. Spolutvůrce metodických materiálů pro nakladatelství EDUKO či metodické konzultace pro iKAP v Kraji Vysočina.

VYSTAVOVATELÉ

Elmavia
Jsme malé rodinné nakladatelství, jehož mottem je radost z objevování. Vydáváme vlastní autorskou tvorbu. Hodnoty, které ctíme jsou kvalita, estetika a originalita. Každou knihu vytváříme s veškerou péčí, pečlivě krok za krokem. Naše zkušenosti předáváme také prostřednictvím tvořivých setkání a besed pro všechny věkové kategorie. Více o nás a našich projektech najdete na www.elmavia.cz.

Herní zóna
Hry pro malé i velké
www.hodinah.cz/aktivity/nabizime

Hodina H
Nezisková organizace s cílem vytvářet příležitost pro rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím zajímavých aktivit, spolupráce s rodiči, podpora aktivního stárnutí, rozvoj místní komunity.
www.hodinah.cz
www.facebook.com/oshodinah

Ježpodi
Pod názvem Ježpodi se skrývá malá rodinná firma, která sídlí v samém srdci Českého krasu. Vše, co prodávají, také vyrábějí. Zaměřují se na dřevěné hračky a didaktické pomůcky s prvky Montessori. Jsou velcí fandové Hejného metody hravé výuky matematiky. Vše testují na vlastních dětech, chtějí, aby výrobky nejen bavily, ale i učily. Snaží se rovněž o designový vzhled, protože estetická stránka je pro ně velice důležitá. Jejich heslem je citát Alberta Einsteina: "Hra je nejvznešenější formou poznávání."

Knihkupectví U Vrány Pelhřimov
Obyčejně neobyčejné knihkupectví v ulici Růžové.

Krasohrátky
KRASOHRÁTKY probouzejí v dětech fantazii a nadšení z vlastní tvorby. V balíčku je mnoho drobnůstek, které děti milují, nechybí lesní plody, korálky, ozdůbky apod., při jejichž kreativním uchopování si ne/obyčejně hravě trénují také svou zručnost, šikovnost a jemnou motoriku. Sady jsou rozděleny do pěti stupňů náročnosti. V balení je vše, co je potřeba k tvoření, materiál i pracovní návod.
www.krasohratky.cz

Květinová farma
www.facebook.com/kvetinovafarmavjavorovealeji

Mammacentrum
MaMMacentrum je určeno pro vzdělávání dětí od narození do 14 let zaměřené především na přirozený rozvoj dětí. Nachází se v Havlíčkově Brodě. Individuálním přístupem a správnou motivací podporujeme všechny osobnosti dětí. Příjemným rodinným prostředím umožňujeme dětem cítit se u nás spokojeně a šťastně. Nabízíme hudební kurzy, tábory, pohybové a výtvarné kurzy.
www.mammacentrum.com

MAS Šipka
Místní akční skupina Šipka (MAS Šipka) je zapsaný spolek, který spojuje obce, firmy, neziskové organizace a občany z Pelhřimova a jeho okolí a společně se snaží o rozvoj tohoto území. MAS Šipka byla založena v roce 2004 a v současné době ji tvoří 28 obcí a téměř 24 tis. občanů. V součastnosti pracujeme na projektu Místního akčního plánování v vzděávání na území ORP Pelhřimov.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. je odbornou vědeckou institucí, která se zaměřuje na sbírkotvornou činnost, péči o sbírky, výstavní činnost a přednáškovou činnost spojenou s edukací. Zajišťuje přednášky pro školy - MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a lektorované prohlídky expozicí, workshopy a doprovodný program pro děti k aktuální výstavě. Více informací www.muzeumpe.cz.

Úniková hra
Malá ochutnávka záhad, hádanek a rébusů pro rodiče s dětmi.

Věda nás baví
Vědecký stánek s pokusy
www.vedanasbavi.cz