Vystavovatelé

Vystavovatelé a prodejci na Edumánii

Stánek Anety Štěpánkové
Informační stánek k podpoře dětské samostatnosti. Možnost rodičovského koučinku.

Herní zóna
Hry pro malé i velké
www.hodinah.cz/aktivity/nabizime

Hodina H
Nezisková organizace s cílem vytvářet příležitost pro rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím zajímavých aktivit, spolupráce s rodiči, podpora aktivního stárnutí, rozvoj místní komunity.
www.hodinah.cz
www.facebook.com/oshodinah

Knihkupectví U Vrány Pelhřimov
Obyčejně neobyčejné knihkupectví v ulici Růžové.

Kreativní koutek
Náramky.

MAS Šipka
Místní akční skupina Šipka (MAS Šipka) je zapsaný spolek, který spojuje obce, firmy, neziskové organizace a občany z Pelhřimova a jeho okolí a společně se snaží o rozvoj tohoto území. MAS Šipka byla založena v roce 2004 a v současné době ji tvoří 28 obcí a téměř 24 tis. občanů. V součastnosti pracujeme na projektu Místního akčního plánování vzdělávání na území ORP Pelhřimov, podporujeme rozvoj vzdělávání na území Pelhřimovska prostřednictvím projektu MAPII a spolupořádáme Edumánii.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. je odbornou vědeckou institucí, která se zaměřuje na sbírkotvornou činnost, péči o sbírky, výstavní činnost a přednáškovou činnost spojenou s edukací. Zajišťuje přednášky pro školy - MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a lektorované prohlídky expozicí, workshopy a doprovodný program pro děti k aktuální výstavě. Více informací na www.muzeumpe.cz.

GLITR
Mise projektu:
"Poskytujeme technologické prostředí, ve kterém mají učitelé možnost jednoduše obohatit vzdělávací systém tak, aby dětem umožňoval neustále zažívat individuální úspěchy při práci na své maximální úrovni."
www.getoutfun.com