Sluch, zvyky a hudba

Sluch, zvyky a hudba

Hudební aktivity a výroba hudebních nástrojů z recyklovaných materiálů.

Program pro děti.

Délka programu: 60 min

Lektor: Hodina H