Bezpečný internet

Internet, trendy a přístupy k učení a Projekt KPBI.

Internet, trendy a přístupy k učení
1. digitální stopa
2. KRIMYŠ aneb kritické myšlení

Projekt KPBI
3. kyberšikana, happy slapping, kybergrooming
4. metodické materiály
5. diskuze k tématům

Lektor: Jitka Zelená