Centra aktivit

Centra aktivit

Znáte program Začít spolu? Už jste o něm slyšeli nebo o něm slyšíte poprvé? Ať už je vaše odpověď jakákoli, věřím, že si z dnešní devadesátiminutovky všichni něco odneseme.
Okusíme způsoby práce v tzv. centrech aktivit a po vlastním zážitku při analýze a reflexi jistě společně objevíme a pojmenujeme jeho základní principy a východiska, jeho přínos.
Co si odnesete? Inspiraci, které není nikdy dost , dětmi ověřené materiály, využitelné ve vaší praxi, … zážitek.

Program pro pedagogy.

Délka programu: 60 min

Lektor: Hana Hartychová