Hudebniště

Hudebniště

Workshop je především pro učitele (MŠ, 1. a 2. třída ZŠ). Vyzkoušíme si hudebně-pohybové hry, které můžete začlenit do běžného dne ve školce i do hodin hudební výchovy v 1. a 2. třídě. Budeme pracovat s rytmizací jarních říkadel (samostatná práce ve skupinkách), hrou na tělo a s jednoduchými nástroji z Orffova instrumentáře.

Program pro pedagogy.

Délka programu: 90 min

Lektor: Veronika Pazderková