Woodcraft, woodcrafter, woodcraftovská výchova

Woodcraft, woodcrafter, woodcrafterská výchova - Co to je a k čemu to je?

V průběhu semináře budeme společně objevovat woodcrafterský svět. Svět, kde každý je zodpovědný za svou vlastní cestu, ale zároveň, kde služba druhým není jen prázdným pojmem. Svět, kde děti mohou vyjádřit svůj názor, ale učí se dát prostor i
ostatním. Podělíme se s vámi o praktické zkušenosti, jak vychováváme malé děti a jak nám v této výchově pomáhá nejnovější publikace vydaná Ligou lesní moudrosti: "Korálkové činy pro skřítky". Kniha nabízí náměty pro různé aktivity v duchu woodcrafterské výchovy – pobyt v přírodě, pozorování přírody, rukodělné, sportovní
i výtvarné činnosti a mnohé další. Knížka může sloužit nejenom jako přehled úkolů, ale také jako skutečný zápisník nebo deník prožitých dobrodružství. – je zde místo na zapisování výletů, výkonů i na nalepení fotografií nebo kreslení vlastních obrázků.

Liga lesní moudrosti je nezávislá samostatná organizace sdružující chlapce i dívky, muže i ženy každého věku se zájmem o woodcraft - výchovné hnutí, které vytyčil počátkem 20. století americký spisovatel, malíř, přírodovědec a pedagog Ernest Thompson Seton.
Většina činnosti se odehrává ve kmenech buď dětských pod vedením dospělého náčelníka, mladých lidí, dospělých anebo rodinných.

Délka programu: 2 hodiny (v případě nutnosti 1,5 hodiny)
Počet účastníků: cca 15

Lektor: Eva Weislová