Živé vyučování matematiky

Ukážeme si netradiční zážitkové metody výuky počtů a geometrie, na které jsem přišel během své učitelské praxe na alternativních školách.

Jak je možné skrze pohyb či rytmus pochopit a zažít si zlomky, násobilku, společné násobky či dělitele? Jak sčítat úhly v trojúhelnících i mnohoúhelnících bez tužky a papíru, jen pohybem? Jak od pohybu přejít k vnitřní představě a počítání zpaměti? Jak zároveň vtáhnout rychlé i pomalejší žáky? Jak nasadit vysokou laťku a přitom nikoho neodradit? Vše si zažijete na vlastní kůži. Naučíte se, jak dětem přiblížit zdánlivě abstraktní pojmy. Jak si děti vytvářejí pojmy na základě zážitků. Jak se dá rozvíjet vnitřní představivost. Proč geometrie souvisí s pohybem a počty s rytmem. Dozvíte se, jak zapojovat žáky různé úrovně a nikoho nenudit ani nepřetěžovat. A přitom vysoko postavit laťku … A jde to i s velkými třídami …

Program pro pedagogy.

Délka programu: 90 min

Lektor: Pavel Kraemer