Řemeslo vypravěčů - nehmotné obrazy

Základem vypravěčského výkonu je jasnost a srozumitelnost obrazů, z nichž se skládá děj vyprávěného příběhu.

V této dílně se budeme cvičit v umění vytvářet obrazy, budeme poznávat a rozlišovat pojmy jako představivost, obrazotvornost a fantazie a zahlédneme i meze srozumitelnosti. Vítán je každý, kdo si chce vyzkoušet vybrané prostředky (nástroje), kterými vypravěč v hlavách posluchačů tvoří své dílo tak, aby se všichni přítomní měli možnost dívat, nechat se vést, prožívat, být pozorní, přemýšlet, rozumět a hlavně … být v obraze.
A kdo by případně hledal souvislosti s rozvojem čtenářské gramotnosti, nalezne je.
Na setkání plné tvorby, smíchu a vlastních pokusů s obrazotvorbou se těší lektor a vypravěč příběhů Martin Hak.

Program pro rodiče a pedagogy.

Délka programu: 60 min

Lektor: Martin Hak