Socionika - Talenty u rodičů a dětí

Dnešní výchova a škola nám diktuje snažit se uspět ve všech oblastech. A stát se takzvanými "universálními bytostmi." Naše silné stránky se však v takových případech často vůbec naplno nerozvinou a nikdy tak nedosáhneme MISTROVSTVÍ. Co z toho vyplývá?

Zaměstnání, které nás nebaví a ani v něm nevynikáme. Život soustředěný na slabá místa většinou nikoho nenaplňuje a chybí v něm štěstí…
SOCIONIKA objevuje u člověka jeho silné stránky, ve kterých vyniká, a zároveň ho upozorní, kterým oblastem by se měl vyhnout a delegovat je. Vychází z práce Carla Gustava Junga, který v lidské psychice objevil základní mechanismy. V partnerství, v rodině i zaměstnání zlepšuje mezilidské vztahy a snaží se rozvíjet talenty u dětí. Workshop bude zaměřený zejména na učitele, rodiče a děti, ale nejen je.
Proč je dobré znát principy socioniky?
Protože znát sama sebe, možnosti a talenty u svých dětí a žáků, je v dnešním světě velmi důležité. Věnovat energii a čas činnostem, ve kterých se dokážeme stát mistry, je klíčem k úspěchu. Socionika nám umožňuje naše nejsilnější vlastnosti rozpoznat a rozvíjet a tím se realizovat v oblastech, které jsou pro nás přirozené. Díky tomu získáváme větší sebedůvěru a zároveň se učíme přenechávat některé námi nepreferované činnosti těm, kteří je zvládnou "levou zadní". Pochopení vlastních talentů a silných stránek vede i k pochopení a porozumění hodnot druhých lidí a vzájemné spolupráci.
Na workshopu vysvětlíme základní informace o vrozených talentech a práce s nimi. Vysvětlíme 8 základních krajností lidského vnímání světa podle metody Socionika a účastníci je zkusí poznat na slavných osobnostech a určit.
Délka programu: 60 min
Počet účastníků: max 30

Lektor: Martin Másilko