Socionika

Socionika je věda a nauka odhalující lidem, proč jsme tak rozdílní a zároveň ukazuje každému z nás, co je naším talentem a směrem, v kterém můžeme neomezeně růst.

Popisuje právě TY rozdíly a preference, které mohou někdy utvářet dojem, že jeden mluví o koze a druhý o voze :-) nebo naopak, co způsobuje, že si s někým, koho třeba známe jen krátce, rozumíme a máme pocit, že se chápeme “beze slov”.
Díky tomuto poznání, jehož základ sahá ke Carlu Gustavu Jungovi, se snažíme šířit respekt a pochopení vůči rozdílnostem. Šířit myšlenku, že “Podle sebe soudit ostatní.” opravdu nelze a zároveň poskytnout uvědomění, co může tedy být talentem mým i “těch ostatních”.
Vidíme v tom obrovský potenciál ve všech možných životních sférách a my dvě upíráme naši pozornost na děti a všechny, kdo s dětmi přichází do styku, kdo s nimi pracuje - rodiče, pedagogové, asistenti…
Přijďte proto na naši přednášku , v které popíšeme základní rozdílnosti, jež v lidské psychice dominují.

Program pro rodiče a pedagogy.

Délka programu: 90-120 min

Lektor: Martina Klementová a Míša Klusáková