ZAZDROJOVANÝ RODIČ: rodič ve své síle - jak na své i dětské emoce

ZAZDROJOVANÝ RODIČ: rodič ve své síle - jak na své i dětské emoce

Zazdrojovaný rodič: jak na své a dětské emoce
Dávají Vám někdy zabrat emoce Vašich děti? Nebo Vaše emoce, které s dětmi zažíváte?
V nejdůležitějším semináři cyklu Vychovávej jako BŮH
- získáte náhled a pochopení emočního vývoje, které jsou potřebné při čelení vypjatým dětským emocím (vztek, hněv, kňourání, stud, urážení se, lítost, pláč…)
- osvojíte si praktické postupy do emočně náročných situací s dětmi
- se dozvíte, jak nejlépe v emocích pracovat sami se sebou
Přes zvládání emocí Vám pomůžeme být lépe ve Vaší rodičovské síle.

Program pro rodiče.

Délka programu: 90 min

Lektor: Vlaďka Bartáková